Fotokurs Folkeuniversitetet i Oslo, FU.

Folkeuniversitet har drevet kursvirksomhet i Norge i 150 år!                                                               

FU har både kveldskurs og dagskole, samt helgekurs i digital fotografering.

Fotografi er en kreativ, kunstnerisk og spennende interesse. For å utvikle dine ferdigheter som fotograf trenger du grunnleggende kunnskaper om lys, komposisjon og kamerateknikk. Dette ønsker vi å lære deg. Vi vil også inspirere deg til å utvikle din særegne måte å kommunisere på gjennom bilder. FU tilbyr fotokurs på flere nivåer med løpende oppstarter. Kurs i fotografi gir deg en grundig innføring i de fleste aspekter ved fotografering. I løpet av kurset lærer du å utnytte kameraet bedre, samt forstå ulike metoder for lysmåling og eksponering. Vi går igjennom bildeanalyse, symbolbruk, samt fotografering på location og lyssetting i studio. Du får personlig oppfølgning hele kurset med bildevurderinger, teknisk informasjon og tilbakemeldinger fortløpende. 

Grunnkurs over ett semester, 10 samlinger gir deg det tekniske fundamentet du trenger for å bli mer trygg som fotograf.  Vi lærer om eksponering, lys og farger og om hvordan du kan utvikle din kreativitet. Vi arbeider med blits i studio og etterbehandling av digitale bilder i Photoshop. Det gis oppgaver til hver kurskveld og bildegjennomgang og personlig tilbakemeldiger er en viktig del av læringen. Jeg liker også å holde god kontakt med alle kursdeltagere på mail og sender etter hver kurskveld ut pdf med teknisk innhold + gir deg linker til mer informasjon og inspirasjon på nettet. Kurset har undervisning en kveld hver uke og går over ett semester; 10 samlinger. 

Grunnkurs (Foto 1) med 5 samlinger er kurs som går inn i digtal teknikk og teori. Vi lærer kamera bedre å kjenne og får kontroll over manuelle og halvmanuelle innstillinger. Bildekomposisjon, lys- og fargelære, samt bruk av blits i studio og på location er en del av kurset. Vi vil også arbeide med redigering og etterbehandling av bilder. Oppgaver gis til alle kvelder og gjennom konstruktive tilbakemeldinger vil du bli en bedre fotograf. 

Videregående kurs (Foto 2), 5 kvelder. Dette kurset går videre fra det grunnleggende kurset og bruker tid på å gå i dybden på ulike teknikker og teorier. Vi ser på hvordan kamera kan btukes som et kreativt verktøy. Visuell kommunikasjon er et viktig stikkord. Kreativitet og individuell oppfølgning gir deg et klarere bilde av hvordan du kan utvikle din egen stil. Ved å få personlig hjelp vil du bli mer bevisst i din bildeskapning. 

Proffklubben går over 9 ganger, med samliger hver 14 dag + en dag på location. Jeg kaller dette opplegget Proffklubben fordi vi arbeider med avanserte faglige utfordringer som du kan få som en yrkesfotograf. Prosjekter går over 2 uker og kan være utformet som oppdrag for en kunstfotograf, reportasjefotograf, reklamefotograf etc. Bildespråk og visuell kommunikasjon er temaer vi tar for oss. Det blir fotografering ute på location og i studio med modell. På dette kurset bruker vi ikke så mye tid på basisferdigheter, men forutsetter at det grunnleggende er på plass før påmelding. 

FU har også et Dagkurs i fotografi som går over 10 mandager. Her får vi litt mer tid enn på kveldskursene og bygger opp grunnleggende forståelse for digitalfotografering. Med vektlegging på eksponering og lys, kamerainnstillinger og menyer, komposisjon og bildeforståelse, samt etterbehandling og redigering. Vi arbeider i studio med både stillife og portrett, samt i Photoshop med retusjering og manipulering, - og ser på kreative teknikker som å "male med lys"

 

Helgekurs i Landskaps fotografering - og Portrett og Modellfotografering.

Ønsker du et kortere kurs over en helg med mer målrettet fokus på ett tema, - så er dette det idielle valg for deg! Fra fredag ettermiddag med teori og teknikk blir lørdagen tilbrakt bak kamera på ocation - eller i studio! Praktisk fotografering med personlig assistanse og oppfølgning. Søndagen blir det gjennomgang av bilder og litt tips og triks inne bildebehandling. Et helegkurs er en fin måte å få en intensiv start på noe som er av spesiell interesse. Se artikkel på forsiden som har mer info og datoer for disse kursene!

www.folkeuniversitetet.no/nor