Fotokurs Folkeuniversitetet i Oslo, FU.

Folkeuniversitet har drevet kursvirksomhet i Norge i 150 år!                                                               

FU har flere kveldskurs i digital fotografering.

Fotografi er en kreativ, kunstnerisk og spennende interesse. For å utvikle dine ferdigheter som fotograf trenger du grunnleggende kunnskaper om lys, komposisjon og kamerateknikk. Dette ønsker vi å lære deg. Vi vil også inspirere deg til å utvikle din særegne måte å kommunisere på gjennom bilder. FU tilbyr fotokurs på flere nivåer med løpende oppstarter. Kurs i fotografi gir deg en grundig innføring i de fleste aspekter ved fotografering. I løpet av kurset lærer du å utnytte kameraet bedre, samt forstå ulike metoder for lysmåling og eksponering. Vi går igjennom bildeanalyse, symbolbruk, samt fotografering på location og lyssetting i studio. Du får personlig oppfølgning hele kurset med bildevurderinger, teknisk informasjon og tilbakemeldinger fortløpende. 

 

Grunnkurs (Foto 1) med 5 samlinger er kurs som går inn i digtal teknikk og teori. Vi lærer kamera bedre å kjenne og får kontroll over manuelle og halvmanuelle innstillinger. Bildekomposisjon, lys- og fargelære, samt bruk av blits inne og ute er en del av kurset. Vi vil også se på noen av de mange muligheter du har i etterbehandling av digitale bilder. Oppgaver gis til alle kvelder og gjennom konstruktive tilbakemeldinger vil du bli en bedre fotograf. Både speilrefleks- og speilløse kamera er fine for å lære deg å bli en bedre fotograf. 

Videregående kurs (Foto 2), 5 kvelder. Dette kurset går videre fra det grunnleggende kurset og bruker tid på å gå i dybden på ulike teknikker og teorier. Vi ser på hvordan kamera kan brukes som et kreativt verktøy. Visuell kommunikasjon er et viktig stikkord. Vi ser på bilder fra andre fotografer som har gått før oss - og også de som er aktive nå - og hvordan de kan inspirere oss. Kreativitet og individuell oppfølgning gir deg et klarere bilde av hvordan du kan utvikle din egen stil. Ved å få personlig hjelp vil du bli mer bevisst i din bildeskapning. Det gis oppgaver til hver kurskveld + utvikling av eget prosjekt.

Velkommen til fotokurs!

 

www.folkeuniversitetet.no/nor